Van Dorpssteunpunt naar Brede signaalgroep.

 

Vanaf 2007 zijn er in de kleine dorpen van Opsterland, waaronder Nij Beets, dorpssteunpunten opgericht. Een dorpssteunpunt is een netwerk van vrijwilligers dat hulp biedt aan mededorpsbewoners die een probleem hebben of een steuntje in de rug nodig hebben. In het begin waren de dorpssteunpunten vooral gericht op het geven van informatie en voorlichting over allerlei voorzieningen d.m.v. een spreekuur. Zo ook in Nij Beets. Maar al gauw bleek dat het spreekuur niet werkte. Bovendien werd deze werkwijze ingehaald door nieuwe ontwikkelingen, waarin het niet meer zo is dat mensen altijd recht hebben op voorzieningen. Er wordt nu eerst gekeken wat iemand zelf of zijn omgeving kan doen. De dorpssteunpunten zijn zich daardoor meer gaan richten op signalering en burenhulp.

In Nij Beets is in 2011 besloten om het Dorpssteunpunt om te vormen tot de Brede signaalgroep. De Brede signaalgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het Plaatselijk belang, de Kerk, jeugdwerk it Skûlhoal, de ouderensoos en de ANBO, ondersteund door de Wmo-consulent van de gemeente en het opbouwwerk van Timpaan Welzijn. Doel van de Brede signaalgroep is signalen oppikken in het dorp, doorverwijzen of ervoor zorgen dat er iets met de signalen gebeurt.

Eén van de taken die de Brede signaalgroep heeft opgepakt is het inrichten van een vrijwilligershulpbank. Begin 2011 is er een enquête rondgegaan in het dorp waarin mensen konden aangeven wel eens wat te willen doen voor een dorpsgenoot zoals formulieren invullen, een bezoek brengen, klusjes in en om het huis, vervoer of boodschappen doen. Dat resulteerde toen in een bestand van 11 vrijwilligers. Af en toe is er gebruik gemaakt van een vrijwilliger als dorpsbewoners hulp nodig hadden.
Maar de Brede signaalgroep wil de vrijwilligershulpbank hierbij nog wel even weer onder de aandacht brengen. Zowel voor mensen die een vraag of hulp nodig hebben, als voor mensen die wel eens iets voor een medebewoner willen doen. U kunt daarvoor contact opnemen met Bart Poesiat, tel.: 462245 of Gatske van Houten via tel.: 461320

Signaalgroep Nij Beets.

Zoeken

Wie is online?

We hebben 89 gasten en geen leden online

Nieuwsflits

Zomaar een foto.