Afdrukken

Kerk Nij Beets.


   De Gertrudakerk, Ald Beets.(1880)         De Adelaarskertk, Ald Beets.(1890-1956)   Het houten Himeltsje,Nij Beets(1891-1911)
Foto's Archief It Damshûs.

Protestantse gemeente Nij Beets. Hierboven een foto van de huidige " Doarpstsjerke" met de pastorie.

Adres:
Doarpsstrjitte 7
9245 HP Nij Beets
Tel: 0512-461171

Zie voor verdere uitgebreide informatie de website van de kerk!

Website kerk: PKN gemeente Nij Beets