Artikelindex    
Lucht foto Nij Beets dd. 05-09-1999 deze foto is gebruikt voor de omslag van het wandelboekje ( Foto Skylab ).

Commissie historische route 150 jaar Nij Beets:
Gerrit Andela
Arjen Dijkstra
Jan Machiela
Anne Nauta
Dethmer Wynia

Bronnen:

Bosker, F., Rode Boegbeelden in Schoterland.

Boer, F.J. de, Skiednis fan de Lege Feanterij yn Opsterlân en Smellingerlân.

Dijkstra, O.G., It Damshûs veenderij museum, met korte historie Nij Beets.

Dijkstra, O.G., Nij Beets 125 jaar, It Begjin.

Frieswijk, J., De kolonie Frij Fryslân.

Frieswijk J. en Schroor M., Geschiedenis in Zuidoost Friesland.

Haan, G. de, 100 jaar Christelijk Jeugdwerk in Nij Beets.

Haan, G. de, Džmny Van der Brugghen en syn tsjerkje yn de Beetster krite.

Harder, M. A. de, scriptie, Kerk in het Veen.

Huisman, K., 1000 jaar Friese Wouden, deel 7: De Verveningen

Huisman, K., Opstand in de Turf.

Hoek, S. van der, Het bruine Goud.

Jeeninga, P., 1920-1995, Jubileumboek Chr. Onderwijs Nij Beets.

Jeeninga, P., Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk Nij Beets.

Klomp-Hogeterp, A.G.M., scriptie, Het Lampje.

Ledegang, B., Nij Beets Ð Dorp tussen petten en pollen.

Mercuur, T., De Deelen.

Nawijn, Tj., Ut myn Beetster Tiid.

Redactie 50 jaar voetbal Blue Boys.

Veenstra, F., Blue Boys Nij Beets 75 jaar.

Veenstra, F., Canon Nij Beets, www.nijbeets.info

Vliet, K. van der, Turfmakkersskiednis.

Vondeling, A., Ferdinand Domela Nieuwenhuis en zijn betekenis voor de veenarbeiders.

 

Dank aan de dorpsbewoners met wie we gesprekken mochten houden.

Zoeken