Artikelindex


8. RECENTE GESCHIEDENIS.


Tjepke Nawijnstritte. 

1949/1953 > Ontstaan eerste nieuwbouw Van der Brugghenstrjitte/Tj.Nawijnstrjitte.

1953> Duplexhuizen (woningwetwoningen) Krûme Swynswei.

1959 > Onrendabele percelen worden aangesloten op het elektriciteitsnet, o.a. Kanaelwei-Sûd.

1960 > Snertactie met als gevolg voedselvergiftiging.

1960 > Opening museum It Damsh û s . In 1990 uitbreiding museumterrein en bouw houten huisjes en bezoekerscentrum.

1967 > Kerk Oud Beets door bliksem getroffen.

1971 > Herman Oosterloo meldt zich met zijn koeien voor zijn dienstplicht.

1977 > Begin ruilverkaveling Midden Opsterland.

1982 > Grote schaatstoertocht met veel deelname.

1982 > Oprichting tennisvereniging. Aanleg eerste baan aan het begin van de Prikkewei.

1982 > Afscheid zuster Groen, wijkverpleegster bij het Groene Kruis.

1983 Kerkklokken Oud Beets naar Gorredijk.

1983 > Laatste bouwfase nieuwbouw van Eedenstrjitte/Gietersewei.

1984 > Fietspad richting Oldeboorn. Fietsbrug Polderhoofdkanaal.

1984 > Uitbreiding riolering Doarpsstrjitte/Domela Nieuwenhuisweg/Blauwe Kampwei.

1984 > Rolbrêge vervangen.

1984 > Ontstaan dorpsfeesten.

1985 > Adelskerk gesloopt.

1985 > Woningen Swynswei (bouwjaar 1921) gerenoveerd.

1988 > Oversteekplaats met waarschuwingslichten bij het schoolbruggetje (It fine brechje). Pieter van Vollenhove stelt het officieel in gebruik.

1988 > Revue Nij Beets 125 jaar.

1988 > Onthulling Appélmeester.

1990 > Waterwinning rond de zandput aan de Leppedyk.

Zoeken