Artikelindex


6. DE MIDDENSTAND.


Houten noodwinkel van Meine en Gees.
 

Tolhekbuurt

 1. Noodslachtplaats naast woning `t Hoekje, Paulus Procee, later Catherinus Brander.
 2. Waaiomhuizen ” Bokke Bauke Dijkstra en Marten Vaartjes kruidenierswaren.
 3. No. 27, (houten bungalow ) Reitze Koopmans, groenteboer, kruidenier, petroleum.
 4. No.28, café Aldert Huisman, voorheen café de Onderneming van De Wit (1864). Het eerste stenen gebouw/café in Nij Beets.
 5. No. 29-29a. Thomas Schiere, bakker (1878), later fam. Jacob Jeeninga, Verlofzaak (geen alcohol). De eerste bakker in Nij Beets. In Beets was al een bakker (1864).

  Stukje Domela Nieuwenhuisweg.
 6. No. 2, Marten Vaartjes, sparwinkel.
 7. No. 1, Doeke de Graaf , smit, eerst smit Meent Janssen (Duitser van geboorte).
 8. No. 3, Fokke van der Meulen, aannemer en fotograaf.
 9. No. 4, Tjibbe Meester, visboer.

 

Leppedijk.

 1. No. 1a, bakker Drost, later bakker Rinsma en daarna Vivowinkel.
 2. No. 7, Jan Hoen melkboer, voorheen Anne Hof.

 

Swynswei.

 1. Kees van der Meulen, timmerman / wagenmaker. Tegenover Mulder haarden en kachels.
 2. No. 5, Rinze van Wijk, visboer, dorpsomroeper en lampopsteker.
 3. No. 12, Kees Wagenaar, petroleumhandel.
 4. No. ?, Andries Postma, winkeltje in tabakswaren.
 5. No. 27, Oebele Walstra, kruidenier.

 

Krûme Swynswei.  

 1. No. 5, Andries Krist, houthandel ( 2e hands )
 2. Tegenover no. 21. Jan de Wilde, rijdende winkel, potten en pannen, drinkgerei.
 3. No. 24 F. Tolsma, veevoer/veetransport. Later verhuisd naar de Prikkewei

 

 

Janssenstichting.

 1. Eerste boerderij vrachtrijder Rink Zwier.
 2. No. 1. Transportbedrijf Jan Koopmans. Later naar Doarpstjitte verhuist.

 

Prikkewei.

 1. No. 7, politiewoning o.a. Van der Vaart, Kunst, Veneboer, van der Vlugt.
 2. No. 12, Piet Dijkstra, allerhande, eerst Gabe Zwart
 3. No. 13, Jan Slot, huisschilder, zijn echtgenoot had er een drogisterij
 4. No. 14, Gosse van der Berg ( zwembad huis )
 5. No. 20, Jan de Jong, kruidenier, later zoon Geert.
 6. No. 19, Jan Otter, postbode, zijn vrouw had er een levensmiddelenwinkeltje .
 7. No. 26, Folkert Tolsma, fouragehandel.
 8. No. 29, Johannes de Ruiter, galanterienwinkel.
 9. No. 34, eerst timmerbedrijf Marten Oord, daarna Jan Dragstra, later Klaas Kooiker, groenteboer.
 10. Naast voormalige kerk Andela galanteriewinkel, later Johannes de Ruiter.
 11. No. 45a, Busstra, bokhelling.
 12. No. 57, Andries de Groot, agrarische artikelen etc.
 13. No. 59, Jan Thiemens de Groot, klompmaker.
 14. No. 61, Gosse van der Berg, klompmaker
 15. No. 63a, Groenekruisgebouwtje, zuster Rosier.
 16. No. 65, Sietse Lageveen, antiek-oliehandel, kruidenier, later overgenomen door Jan Dragstra.
 17. No. 67, Atze Lageveen, broodventer vanaf Oldeboorn naar Nij Beets.
 18.  No 69, voorheen bakker Hoekstra, later verkocht aan bakker Boes, daarna gekocht door Barteld Wiebenga, die daar een fietsenzaak, garage, bus en taxi bedrijf vestigde.
 19. 1890. De eerste kastelein/kruidenier. 1892 . De eerste slager. Op de plaats waar nu het dorpshuis “It Trefpunt” staat.

 

Doarpstrjitte.  

 1. No. 4, Ties Zwart melkventer, later overgenomen door Piet de Jong.
 2. No. 9, hier stond vroeger een kruidenierswinkel ( naam onbekend )
 3. No. 10, hier stond de voormalige brugwachterswoning, later electricien Thomas Hoekstra.
 4. No. 11, De laatste bakker, bakkerij Hoekstra (2000).
 5. No.12, Jan de Groot, schoenmaker.
 6. No. 13, Bouke Minkes, kruidenier, later Geert de Jong, opgevolgd door de fam Tolsma.
 7. No. 14-15, Jan Lindstra, timmerbedrijf, later fourage bedrijf Wolter Dam en van den Akker.
 8. No. 16, Sietze Meijer, schilder, later Evert Vaartjes, drogisterij en snoep.
 9. No. 17, Jan de Groot, schoenmaker, later schilder Jaap Slot.
 10. No. 18, Willem van der Heide, bakker, opgevolgd door Rinze de Jong.
 11. No. 19, Wolter Dam, eerste fouragehandel, later overgenomen door Germ de Groot.
 12. No. 20, Sjoerd van der Meer, bakker.
 13. No. 21, Brucht Westra, timmerbedrijf, tevens Boerenleenbank, later werd deze woning overgenomen door Thomas Hoekstra, elektricien.
 14. No. 22, voorheen politiewoning.
 15. No. 23, Tj Westerterp, slager, later overgenomen door J. Slange, daarna B. de Boer.
 16. No. 24, Durk Hellinga, galanteriewinkel en postkantoor, daarna Jan Wagenaar.
 17. No. 26, Voormalige werkplaats waterschap De Groote Veenpolder.
 18. No. 28, polderopzichter, Bloembergen en later P. de Smit.
 19. No. 30, Voormalig brugwachterswoning.
 20. No. 32, Naast cafe Dam, Boudewijn Meester, aardappel en groentezaak.
 21. No. 33, Jan Wagenaar, manufacturenwinkel.
 22. No. 36, Gerrit van der Berg, kapper, later zoon Hendrik van der Berg.
 23. No. 37, Gerrit Tromp, stucadoorbedrijf.
 24. No. 41, Geert Dam, fourage en brandstof.

 

Kanaelwei Sûd

 1. No. 5, Aize Tolsma, Vivowinkel.
 2. No. 13, Sluiswachterswoning, Schouwstra, tevens café en winkel.

 

De Rypen

 1. No. 3, machinistenwoning Sûdergemaal.
 2. No. 11, Hendrik Brandsma, timmerbedrijf.

 

Domela Nieuwenhuisweg.

 1. No. 114, café van der Mei, tevens boerderij.
 2. No. 104, Bauke Bosma, fietsenmakerij.
 3. No. 74, Jan Toering, café Halfweg.
 4. No. 68, Jan Toering, ijsco venter.
 5. No. 62, voormalig dokterswoning.
 6. No. 59-59a, openbare lagere school + plein.
 7. No. 56, Sander Douma, later Marten Douma, vervolgens Frans Douma.
 8. No. 52, Japik de Haan, winkel?, later Hatte de Haan, opgevolgd door Bertus Heida.
 9. No. 50, Geert Vaartjes, café.
 10. No. 51, Renze de Wagt, kruidenierswinkel, opgevolgd door zoon Lippe de Wagt, die weer opgevolgd werd door zijn zoon Renze de Wagt.
 11. No. 48, Hendrik Dam, café Borndego tevens fourage handel, nu de Brêge.
 12. No. 46/47, Jan Moed dames/herenkapper.
 13. No. 42, Hendrik Rijpkema, vrachtrijder , later Pieter Paulusma.
 14. No. 41, Ulke van der Berg, slager, later overgenomen door Jan Slange. Daarna Hinne de Haan, boerderijbenodigheden.

 

Blauwe Kampwei

 1. No.  Jan van der Wal, smederij, later zoon Jurjen van der Wal
 2. No.  Renze de Wagt, kruidenier, later overgenomen door zoon Lippe de Wagt.
 3. No.  Jan Nijboer, kruidenier (Albinowinkel.), pannen
 4. No.  O. Westra, timmerberdijf, overgenomen door Johan Mast
 5. No.  Wytze Minkes, veevervoer etc, later Eize Slange.
 6. No.  Jan Wagenaar, manufacturen.
 7. No.  Gerrit Tromp, nertsenfokkerij.

 

Geawei.

 1. No 3, Evert Zijlstra, timmerbedrijf, later overgenomen door zoon Euwe Zijlstra.
 2. No 4, Meine Boerstra, fietsenmaker en galanteriewinkel.


Van der Brugghenstrjitte

Tj. Nawijnstrjitte

 1. No. 36, Postkantoor, Durk Hellinga.
 2. No. 32, Bouwbedrijf Geert Dijkstra.
 3. No. 30, Johannes Mast, schilder
 4. No. 25, R.G. Mulder, dokter.

Zoeken