Artikelindex

 


5. GEBOUWEN.

 1891 > Het houten noodkerkje , dat op deze plaats stond, werd in 1891 gesticht door ds. G. van der Brugghen. Het werd gebruikt tot 1908 toen de Nederlands Hervormde kerk in gebruik werd genomen. Ds. Van der Brugghen stond bekend om zijn ‘snertpreken’. Een replica van It Houten Himeltsje vindt u op het terrein van Openluchtmuseum It Damshûs.  

  

1908 > Na de ingebruikname van de Nederlands Hervormde kerk bleven de banden met Beetsterzwaag-Olterterp bestaan. Nij Beets was een wijkgemeente van Beetsterzwaag. Pas in de zeventiger jaren werd Nederlands Hervormd Nij Beets kerkelijk zelfstandig en mocht men een eigen predikant beroepen. Op 7 september 1992 beriepen de Gereformeerde kerk en de Nederlands Hervormde gemeente samen een predikant en gingen ze verder als federatie. De fusie tot Protestantse gemeente volgde op 24 juni 2010.

 1917 > Op 10 november 1917 werd de eerste dienst gehouden in de Gereformeerde kerk. Daarvoor werden diensten gehouden op het terrein van een bokhelling aan de Prikkewei ( no. 47 ) en in de boerderij in de bocht van het Polderhoofdkanaal. Op 28 maart 2004 werd de laatste dienst gehouden in de Gereformeerde kerk, die vervolgens werd verbouwd tot bezinnings- en vergadercentrum voor de Protestantse gemeente.

1874> In 1874 werd voor 9000 gulden een schoolwoning met stenen noodschool gebouwd. De openbare noodschool had twee lokalen en de inrichting bestond uit lange banken zonder rugleuning; leunen was niet goed voor de gezondheid vond de raad van Opsterland. 
Op 25 februari 1885 werd een vierklassige openbare school geopend. Later werden hier nog twee lokalen bij gebouwd. Tussen 1900 en 1935 telde de school 240 leerlingen en was daarmee de grootste school van Opsterland. In 1967 werd de tegenwoordige openbare basisschool De Jasker in gebruik genomen.

1920 > In 1920 werd met steun van de Cornelia Stichting uit Beetsterzwaag de Hervormde lagere school met schoolhuis gebouwd. In 1996 werd de Hervormde lagere school afgebroken en bouwde men op deze plaats seniorenflat De Boppeslach.

1920 > Na 1911 werd het land rond Nij Beets droog gemalen en ontgonnen. Veel veenarbeiders werden boer. Maar er kwamen ook uit andere plaatsen boeren die hier grond kochten of huurden. Onder hen waren veel Gereformeerden. Zij stichtten in 1920 (nadat de samenwerking met de Hervormden was mislukt) een Gereformeerde lagere school aan de Domela Nieuwenhuisweg. In 1966 gingen de Gereformeerde school en de Hervormde school verder als christelijke lagere school. Nadat de voormalige Gereformeerde school in 1979 was afgekeurd werd in 1981 de tegenwoordige christelijke basisschool De Arke in gebruik genomen.

1937 > De kosterswoning werd afgebroken en de Cornelia Stichting gaf opdracht tot de bouw van een vergaderlokaal met daarin een woning. In 1992 werd het gebouw voor een symbolisch bedrag verkocht aan de Stichting Dorpshuis (It Trefpunt).

1925 > Het Sudergemaal . Op 16 jan. 1925 werd het nieuwe elektrische Sudergemaal in werking gesteld. Tot 1987 bleef dit gemaal in functie. Nu wordt het monument beheerd door de stichting It Damshûs en doet het gemaal tevens dienst als expositieruimte.

 

Zoeken