Instellen hoger beroep Polderhoofdkanaal. Beetsterzwaag 29 januari 2013


Het college van B&W heeft in navolging van Staatssecretaris van Economische Zaken hoger beroep ingesteld tegen de rechterlijke uitspraak van 17 december 2012 inzake de ontheffing Flora- en faun wet ten behoeve van de heropening van het Polderhoofdkanaal, omdat de Staatssecretaris en B&W zich hiermee niet kunnen verenigen. Het college voelt zich hierbij gesteund door de beide Plaatselijke Belangen, ondernemers uit de regio en de gemeenteraad die in de vergadering van1 4 december jl. B&W opriepen hoger beroep in te stellen.

We hebben tevens aangedrongen op een versnelde behandeling van het hoger beroep vanwege het belang bij een (eind)uitspraak van de Raad van State op zo kort mogelijke termijn.

We zullen op korte termijn contact opnemen met de beide Plaatselijke Belangen en de ondernemers die hun steun hebben betuigd aan de heropening van het Polderhoofdkanaal om het vervolg te bespreken.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders.

  

Tekst overgenomen uit de Brief van Gemeente Opsterland gericht aan de Plaatselijke Belangen van Nij Beets en de Veenhoop.
Kenmerk: 2013-03841

Meer informatie te vinden op onderstaande links:

Gemeente Opsterland

Drachster Courant

Omrop Fryslân

Leeuwarder Courant

Zoeken