Persoonlijk leed en aantasting leefbaarheid Nij Beets

Spar Nij Beets
Met het drama van het faillissement van "onze" Spar verliezen we wederom een ondernemer uit ons dorp. De zorg is groot want er blijven steeds minder voorzieningen over in Nij Beets.


Het bestuur van Plaatselijk Belang vindt het een enorme klap en een persoonlijk drama voor de familie Tolsma en alle betrokkenen daaromheen. Ook voor de werkgelegenheid van velen is het een grote aderlating. Sociaal heeft het onze zorg: het gezellige dagelijkse ommetje (voor ouderen) is er nu niet meer.


Achter de schermen wordt op allerlei manieren (en ook al geruime tijd) geprobeerd om zaken in goede banen te leiden en daar waar mogelijk er te zijn voor elkaar. Er zijn veel contacten met de gemeenteambtenaren en wethouders. Ook is er contact met de Signaalgroep ( vml. WMO Steunpunt) en zal Plaatselijk Belang er alles aan doen om daar waar mogelijk zijn optimale rol te vervullen.


We wensen de familie Tolsma en alle mensen van de Spar in Nij Beets heel veel sterkte.

Namens het voltallige bestuur van Plaatselijk Belang,


Anko Postma

Voorzitter

Zoeken