Polderhoofdkanaal

De meeste nieuwe bruggen zijn te bewonderen en bij De Veenhoop is een prachtige sluis opgegraven. Veel mensen fietsen zo nu en dan bij de verschillende projecten langs en zien dat er veel gebeurt op en om het kanaal. Ook het plan door Heine Lageveen en Eric Schauwen gepresenteerd op de jaarvergadering, begint handen en voeten te krijgen. Het bij de gemeente en de provincie aangevraagde bedrag is toegezegd en beschikbaar gesteld om het gebied bij het in de volksmond genoemde poeppaadje (schelpenpad van Damshûs naar de Rollemasluis) geschikt te maken voor recreatie en de aanleg van boten. Hierdoor is een belangrijk deel van het benodigde bedrag nu binnen. De uitvoering wordt binnenkort in gang gezet en het is hopelijk medio volgend jaar klaar, wanneer de boten door het Polderhoofdkanaal kunnen varen!

Er is een commissie vanuit Plaatselijk Belang druk bezig om de verschillende projecten op te tuigen, dit steeds in goed overleg met verschillende partijen.


    De opgegraven Noorder Sluis op De Veenhoop, foto Pieter Nauta.

tn PN Opgegraven Noorder sluis

 

Hieronder een drietal fotos van de restauratie van de Zuider Sluis. 28-08-2014.

Foto's Frans Staats (3x).

tn 2014-08-28 013

tn 2014-08-28 006

tn 2014-08-28 027


  

Zoeken