Feestelijke (her)start werkzaamheden Polderhoofdkanaal.

tn zuidersluis
   
 De opgeschorte werkzaamheden ter hoogt van de zuidersluis.

Alle kinderen van de beide basisscholen van Nij Beets zullen donderdag 6 februari 2014 om 13.30 uur aanwezig zijn om de eerste werkzaamheden toe te juichen en aannemers en College een warm en luidruchtig welkom te heten in Nij Beets want het Polderhoofdkanaal gaat open! Op weg naar de toekomst!
Vervolgens zal de officiële delegatie op weg gaan richting het Sudergemaal.

 
Oproep aan alle kinderen: Kom gekleurd, verkleed, met petten, hoeden, toeters en pannendeksels, foefoesela’s en trommels naar het kruispunt. Laten we met zijn allen veel positief geluid maken want het is feest, het Polderhoofdkanaal gaat open!


Zie ook info Dorps Agena


 

Hieronder het persbericht van gemeente Opsterland.

 

 

logo gemeente opsterland 1351435183
Feestelijke (her)start werkzaamheden Polderhoofdkanaal

 

 

Het Polderhoofdkanaal gaat open! Op weg naar de toekomst! In samenwerking met plaatselijk belangen Nij Beets en De Veenhoop, basisscholen De Jasker en De Arke, aannemerscombinatie Oosterhof-Holman / Knol en de gemeente Opsterland wordt er op feestelijke wijze stilgestaan bij de (her)start van de werkzaamheden van het project Heropening Polderhoofdkanaal.

 

Alle kinderen van de beide basisscholen uit Nij Beets zijn aanwezig om de eerste werkzaamheden toe te juichen en de aannemers en het college van b&w een warm en luidruchtig welkom te heten. Wethouder Rob Jonkman houdt een korte toespraak. Daarna gaat de kraan van de aannemerscombinatie richting Schouwstraslûs (zuidersluis). Daar starten rond 14.00 uur de werkzaamheden met het leegpompen, schoonmaken en uitgraven van de sluis. Op donderdag zijn er ook werkzaamheden bij de noordersluis in De Veenhoop. Het gaat hierbij om het kappen van bomen en het voorbereiden van graafwerkzaamheden.

 

Het project heropening Polderhoofdkanaal wordt mede gefinancierd door:

 

- Samenwerkingsverband Noord-Nederland                                                    - Provincie Fryslân, Friese Merenproject

 

- Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling                                              - Gemeente Smallingerland

 

- Stichting Recreatietoervaart Nederland / MUP-BRTN 2005-2008  - Gemeente Opsterland

 

- Provincie Fryslân, Convenant A7 /operationeel Programma

 

Noord-Nederland 2007-2013

 

Meer informatie vindt u op http://www.opsterland.nl/Actueel/Projecten/Polderhoofdkanaal.

 

Zoeken