Artikelindex


WONINGBOUWVERENIGING OPSTERLAND IN NIJ BEETS (1920-2002).

       Turfmakers woningen aan de toenmalige Straatweg nu (Domela Nieuwenhuisweg).

Turfmakers woonden vaak in woninkjes van steen van hun veenbaas.
De “vaste” turfmakers mochten vaak in stenen huisje van Gieters model wonen. De turfmakerfamilies in het laagveen waren vaak afkomstig uit Giethoorn.
Kernmerkend voor dit model is het groene houten topgeveltje; het is een éénkamerwoning met twee bedsteden en een achterhuis, waar werd gekookt en gewassen.Deze woninkjes hadden vaak een fundering van turf (zie afb. hiernaast, ong. vijf lagen), waarop een brede plank werd gelegd. Op deze plank werd met mortel een half stenen muurtje (met geeltjes) gemetseld. Op het dak werden dakpannen of riet gelegd. Sommige huisjes hadden een stenen voorgevel en houten zij- en achtermuren.


 
      It Damshûs net voordat het afgebroken werd.

Het “Damshûske” van ons openlucht laagveenmuseum werd in 1877 op de Hoeke (erf van Fam. Mulder, begin Leppedijk ) gebouwd en in 1959 weer herbouwd op de huidige locatie.
Door de slechte fundering en door de slappe veengrond verzakten de woninkjes. Bovendien werd door lekkage het hout aangetast en veroorzaakte verrotting.


    Woonkeet voordat de gezondheidscommissie langs is geweest, blijkbaar wil men graag op de foto. 

Op de foto hierboven (1905) staat het houten keetje afgebeeld in armoedige staat.


      Dezelfde foto als hiervoor maar nu met de Gezondheidcommissie op bezoek.
     
Kennelijk heeft de bewoner of eigenaar voor de inspectie hetzelfde woninkje flink opgeknapt.
De leden van de Gezondheidscommissie controleerden jaarlijks kritisch de huisvesting van de arme bevolking.
In de meeste gevallen betekende het vaak, dat het woninkje “ONBEWOONBAAR” werd “VERKLAARD” en moest worden afgebroken.

Zoeken

Wie is online?

We hebben 112 gasten en geen leden online

Zomaar een foto.