ArtikelindexHET ONTSTAAN VAN DE DORPSKERN.

In de uitgestrekte Beetster polder hadden de veenarbeiders zich sinds 1863 her en der gevestigd. Van een echte dorpskern was nog geen sprake.
Deze uitgestrektheid is nu nog steeds kenmerkend voor ons dorp Nij Beets.
In de twintiger jaren van de vorige eeuw ontstond er toch een eerste dorpskern langs het Polderhoofdkanaal. Eigenlijk is dat wel vrij logisch, omdat in de vorige decennia de eerste permanente bouwwerken op deze locatie ontstonden.

  De nog onbebouwde Doarpsstrjitte , in de verte rechts zie je 't Houten Himeltsje, links wordt een skutsje geladen.

Welke gebouwen waren dan al aanwezig?

In 1874 werd het zeer oude dorpscafé bij de dam in het Polderhoofdkanaal op de locatie van de brugwachterwoning ( fam. Groen) gebouwd. Bij de dam was een en al bedrijvigheid, omdat hier de vracht moest worden overgeladen in andere schepen. Destijds was de dam onderdeel van de waterkering van de Nije Leppedyk (Straatweg / Domela Nieuwenhuisweg). Twintig jaar later werd het oude dorpscafé weer afgebroken en herbouwd op de huidige plaats ( café de Brêge ), want in 1894 werd na vele verzoeken aan Provinciale Staten de dam in het Polderhoofdkanaal vervangen door een nieuwe beweegbare draaibrug. Voor de brugwachter werd toen op deze plaats een nieuwe brugwachterwoning ( nu fam. Groen ) gebouwd.

Geheel links de brugwachterswoning ( nu fam, Groen ) en daar achter ( nu ) Café de Brêge, op de foto zie je nog dat de draaibrug open staat.

 

Aan de overkant bij deze brug ontstond ook café Vaartjes met een zgn. “doorreed” voor de paarden. Honderd meter voor de draaibrug in westelijke richting naar Oldeboorn was een nieuwe  openbare lagere school   aan de Straatweg gebouwd.
In noordelijke richting langs het Polderhoofdkanaal was in 1874 al een nieuwe draaibrug met brugwachterwoning ( nu het gebouw van  Aepos ) gebouwd. Deze brug vormde de verbinding van de Prikkewei met de oude Prikkewei ( huidige Geawei ).
't Houten Himeltsje aan de Prikkewei werd in 1908 vervangen door een nieuwe hervormde kerk aan het Polderhoofdkanaal (de huidige PKN-kerk).

Voor de polderopzichter in de Groote Veenpolder in Opsterland en Smallingerland, dhr. Bloembergen, werd in 1920 een nieuwe woning aan het Polderhoofdkanaal gebouwd. Vijf jaar eerder was voor de opslag van het gereedschap van de polderwerkers een nieuwe houten Polderloods aan het Polderhoofdkanaal verrezen.

 
Het tweede gebouw rechts is de polderloods, links de vaart naar Piershiem!


In de omgeving van de draaibruggen in deze vaarweg ontstonden in 1915 nieuwe schoolgebouwen voor Christelijk Onderwijs aan de Straatweg (D.N.-wei/Benzinestation) en Prikkewei(nu Boppeslach)..
Logisch, dat de eerste lintbebouwing langs het Polderhoofdkanaal (Dorpsstraat) ontstond.
De Dorpsstraat kende eerst ook nog een andere benaming n.l. Kanaalbuurt, Kantoorbuurt (Postkantoor)

Zoeken

Wie is online?

We hebben 126 gasten en geen leden online

Zomaar een foto.