Artikelindex


DE GESCHIEDENIS VAN DE BEETSTER KERKEN.

’t Houten Himeltsje.
Op zondag, 13 maart 1898 hield ds. Guillaume Anne v.d. Brugghen zijn laatste preek, de zgn. Namenpreek in ’t Houten Himeltsje aan de Prikkewei ( thans museumterrein It Damshûs ).


    't Houten Himeltsje.

Het beheer van deze polderkerk werd overgedragen aan zijn vrienden J.A. Cnossen, J.H. Jongsma en G. Schroor uit Beetsterzwaag en aan meester J. Smedink uit Beets.
Ds. H. Pos werd de opvolger van v.d. Brugghen ( lees verder de canon van december 2011 ).

Hervormde Kerk.
Hij was ook de grondlegger van de huidige Ned. Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat. Bovendien was hij bevriend met baron van Pallandt, die de kosten van de kerk en pastorie financierde. Ook betaalde de baron de eerste evangelist Louw Hogebrink uit Drachten.


     Hervormde kerk in vroegere tijden met een skûtsje voor de wal.

In de huidige kerk bevindt zich een gedenksteen met de volgende tekst:
“1908. In aandenken aan Jonkvrouwe Cornelia Johanna Baronnesse van Lynden.
Geboren te ’s Gravenhage op 18 mei 1860; overleden te Neerijnen op 26 mei 1880, is dit gebouw gesticht voor Godsdienstige doeleinden ter vervanging van het houten Polderkerkje, gesticht door ds. G.A. van der Brugghen.
Toen predikant te Beetsterzwaag, Nij Beets en Olterterp, thans te Brussel”.


    
Hervormde kerk met pastorie. 

Op 22 juni 1996 opende Jonkvrouwe E.A.H. Baronesse van Harinxma thoe Slooten van de Corneliastichting de nieuwbouw bij de Hervormde Kerk. Dit gebouw wordt gebruikt voor zondagsschool, kindernevendiensten en consistorie.

Zoeken

Wie is online?

We hebben 49 gasten en geen leden online

Zomaar een foto.