Dorpssteunpunt nieuwe naam Signaalgroep.

Omdat in de omringende dorpen in Opsterland de naam Dorpssteunpunt (DSP) wordt gebruikt, wordt de naam van de signaalgroep in Nij Beets nu ook Dorpssteunpunt. Het doel van het steunpunt blijft onveranderd: signalen oppikken in het dorp, zorgen dat er iets met deze signalen gebeurt  en eventueel doorverwijzen. De samenstelling is wel veranderd. Ds. Jaap Vlasblom en huisarts Peter Stadt hebben hier nu officieel geen actieve zitting meer in maar zullen als professionals het DSP wel inschakelen/ondersteunen als dat nodig is. Watze en Aukje Stob zitten nu samen met Gatske van Houten in het steunpunt.

Het Dorpssteunpunt werkt ook hard aan haar naamsbekendheid. Logisch, want als de nood aan de man is, moeten we wel weten bij wie we terecht kunnen. Je kunt terecht op de website van Plaatselijk Belang (www.nijbeets.info), en ook wordt er regelmatig informatie verstrekt in de Nijs Beetster. Twee keer per jaar is er een gezamenlijk overleg van alle dorpssteunpunten in Opsterland waar voorlichting wordt gegeven en ideeën worden uitgewisseld. Ook komt de signaalgroep bijeen met afgevaardigden van de thuiszorgorganisaties, WMO en de gemeente om elkaar goed te kunnen ondersteunen. Zo zijn al korte lijnen ontstaan waardoor snel schakelen mogelijk is in geval van nood.

Mocht u zich nu zorgen maken over een medebewoner of zelf problemen hebben waarvoor u moeilijk een oplossing vindt in uw omgeving, dan kunt u contact opnemen met Gatske van Houten tel: 0512 461320 of . Het mailadres van de familie Stob is: en het telefoonnummer luidt: 0512 461553.

Zoeken

Wie is online?

We hebben 422 gasten en geen leden online

Nieuwsflits

Zomaar een foto.