OverlegPlaatselijk Belang met het college van B&W.

Logo Nij Beets wapenEind mei en begin juni heeft Plaatselijk Belang respectievelijk bestuurlijk overleg met het college van B&W gehad en ambtelijk overleg met enkele ambtenaren van de gemeente Opsterland.

De kennismaking met burgemeester van Selm was hartelijk en zij toonde zich erg geïnteresseerd tijdens de rondgang door Nij Beets. Verschillende punten die besproken zijn met het college van B&W stonden een week later op de agenda tijdens het ambtelijk overleg.

Heine Lageveen, Jan de Jong en Pieter Nauta waren op dit laatste overleg aanwezig als vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Nij Beets.

Er werd gesproken over het onderhoud van het groen. De ambtenaren vertelden dat de bermen in het buitengebied niet meer worden gemaaid, met uitzondering van de zichtgebieden. Ook in het dorp wordt o.a. rondom de bomen niet meer gemaaid. Dit laatste wordt uitermate betreurd door PB. De teneur van het gesprek was dat de gemeente op verschillende dingen bezuinigt en er van uitgaat dat er meer initiatief vanuit de burgers komt.

De komende jaren gaat de gemeente ook bezuinigen op de straatverlichting en zullen er straks 25 % minder straatlantaarns zijn.

De niet gekochte snippergroengebiedjes zijn in kaart gebracht en worden onderhouden door de gemeente. Wanneer dit niet het geval is, dit graag aangeven bij de gemeente.

Het onderhoud van de Krûme Swynswei, Kanaelwei Noard en - Súd, een stukje Prikkewei en de Blauwe Kampwei staat gepland tussen de bouwvakvakantie en het einde van 2015. De Legewei volgt volgend jaar.

Ook werd gesproken over het aanvullen van de bermen in het buitengebied, een ondergrondse plek voor de glascontainers, het slecht onderhouden veldje bij de jeu des boulesbaan en de gevaarlijke oversteekplaatsen bij de Hoofdbrêge, de ingang van It Damshûs en bij de huisartsen praktijk De Hoek.

Veel onderwerpen kwamen aan bod en werden ook serieus beantwoord door de gemeente, verschillende dingen zullen nader worden bekeken en eventueel aangepast.

Tot slot werd nog gesproken over de wildgroei van borden in de berm bij de Hoofdbrêge. De gemeente gaf aan dat zij hier helaas nog weinig tegen kunnen doen.

NB Informatie vanuit de gemeente en Plaatselijk Belang kunt u vinden op de website van www.nijbeets.info. Dit is de website die door PB wordt gebruikt als doorgeefluik!

Zoeken

Wie is online?

We hebben 125 gasten en geen leden online

Nieuwsflits

Zomaar een foto.