Afvalproef zuiver inzamelen.Logo PB Nij Beets


tn drankenkartonsIn november 2013 is de afvalproef zuiver inzamelen gestart in Nij Beets. Nu een jaar later zijn de resultaten van deze proef duidelijk zichtbaar. Het restafval (grijze container) is met 37% gedaald. Het gft afval (groene container)is daarentegen met ruim 60% gestegen. Ook is er veel textiel apart ingezameld en stonden de kratten met drankenkartons steeds goed gevuld bij de weg.

Dit is een groot compliment waard. Want met het beter scheiden van het huishoudelijk afval dragen de inwoners van Nij Beets hun steentje bij aan een beter mileu en een duurzame samenleving.

In oktober is er een enquête gehouden onder 21% van de deelnemers aan de proef. De afvalcoaches Tanja en Gerrit werden overal vriendelijk te woord gestaan. Een kwart van de mensen zegt dat ze door de afvalproef
nog bewuster het groente-/fruit-/tuinafval apart zijn gaan scheiden. En ook de verlaging van de inzamelingsfrequentie is voor 27 % van de geënquêteerden een prikkel geweest om nog beter te gaan scheiden. Een grote meerderheid (85%) geeft aan dat wat hen betreft de huidige manier van inzamelen door mag gaan. Van de ondervraagden wil 9% graag doorgaan met een aanpassing en slechts 6 % wil liever terug naar de oude situatie. De proef kreeg als gemiddeld rapportcijfer een 7,7.

Tijdens de proef is er regelmatig overleg geweest tussen vertegenwoordigers van Omrin, de gemeente, Plaatselijk Belang en de Werkgroep Duurzaamheid. Hier werden o.a. de bevindingen van de afvalproef besproken. Samen met de uitslag van de enquête worden de aanbevelingen vanuit deze overleggroep door Marieke Tiekink (van de gemeente Opsterland) met de gemeenteraad besproken. Het college van B en W gaat hierna een nieuw besluit nemen over het afval-inzamelingsbeleid in de gemeente Opsterland. Dit besluit zal in het vroege voorjaar van 2015 worden genomen. De manier van inzamelen in Nij Beets zal tot het nieuwe besluit blijven zoals het in de proefperiode was.

Zoeken

Wie is online?

We hebben 277 gasten en geen leden online

Nieuwsflits

Zomaar een foto.