Nij Beets wil gezamenlijk zonnepanelen inkopenLogo PB Nij Beets

De zon, stroomleverancier voor het leven. Heel duurzaam en niet duur. Maar dan heb je wel zonnepanelen nodig om ervan te profiteren. In Nij Beets liggen er al heel wat. En dat kunnen er nog meer worden. Plaatselijk Belang reikt de helpende hand. Door informatie en zo mogelijk gezamenlijke inkoop; een totaalpakket.

zonnepanelenIn Nij Beets wordt ruim 14% van de stroom zelf opgewekt, via zonnepanelen, door biomassa of windenergie. Dat is al een flinke stap in de goede richting van ‘Duurzaam Nij Beets’. Want daar werkt Plaatselijk Belang aan: een duurzame toekomst voor Nij Beets; groen, gezond, gezellig en gemeenschappelijk. Daarom heeft PB enkele jaren geleden de werkgroep Duurzaamheid ingesteld om goede ideeën uit te werken. Als eerste kwam vorig jaar de Dorpstuin VOL LOF van de grond. Voor het komende jaar draait het om energie: zonnepanelen en mogelijk een energiecoöperatie. Op 6 november jl. werd in het Trefpunt een informatie-avond gehouden over zonnepanelen. Daar hadden meer Beetsters wijzer van kunnen worden, maar de belangstelling bleef nogal beperkt. De groep inwoners die wel aanwezig was kreeg inzicht in de werking van de panelen, hoorde hoe de provincie en de gemeente tegenover zonnepanelen staan en kreeg het enthousiaste verhaal te horen van het Netwerk Duurzame Dorpen.

Vergunning
Zonnepanelen kunnen doorgaans vergunningsvrij geplaatst worden, vertelde Siebrand Hulshof van de gemeente Opsterland. Voor grotere projecten (zonnevelden) is tenminste een omgevingsvergunning nodig. Opsterland gaat het goede voorbeeld geven door in ieder geval op gemeentelijke gebouwen zonnepanelen te plaatsen. Het streven is om in 2020 tenminste 20% van het energiegebruik in de gemeente duurzaam op te wekken. Dat zal vooral door middel van zonnepanelen en biomassa moeten gebeuren, want de gemeente staat niet te wachten op grote windmolens. Kleine uitvoeringen om windenergie op te wekken zijn bespreekbaar, vertelde Hulshof. Voor het gemeentelijk milieubeleidsplan is de einddatum (2015) bijna in zicht. Er ligt nog geen nieuw plan op de plank, daarom volgt de gemeente de provinciale richtlijnen.

Financiën
Zonnepanelen kosten geld. Het voordeel schuilt momenteel nog in het terugkrijgen van de BTW. Dat maakt dat de panelen zich in een jaar of zeven terugverdienen. Wil een particulier voor ‘eigen gebruik’ zonnepanelen plaatsen, dan moet hij voor 12 panelen netto ongeveer € 4500 op tafel leggen. Dat is met aftrek van de BTW die overigens eerst wel betaald moet worden. En het kan goedkoper naarmate er meer Beetsters meedoen! Herman de Jong van het bedrijf Groen Leven te Heerenveen rekende de aanwezigen voor, dat het verstandig is om het aantal panelen af te stemmen op het eigen jaarlijkse verbruik. Meer terug leveren aan het net is niet lonend. Zijn bedrijf heeft in de omgeving van Nij Beets een aantal agrarische projecten verzorgd. Groen Leven is volgens Herman de Jong ‘niet het goedkoopste adres, maar wel een van de beste’. Hij benadrukte goed te kijken naar de garantievoorwaarden. Bovendien kan het bedrijf een totaalpakket leveren, zodat de sores van het ‘papierwerk’ tot een minimum beperkt blijven. De werkgroep Duurzaamheid oriënteert zich, met de opgedane kennis, tevens bij andere leveranciers van zonnepanelen.

Aanmelden

Hebt u belangstelling voor zonnepanelen, wilt u een bijdrage leveren aan Duurzaam Nij Beets of profiteren van gunstige voorwaarden-nu-het-nog-kan, meldt u dan aan via de website van Plaatselijk Belang (www.nijbeets.info) of telefonisch bij contactpersoon Sjouke van Houten (tel. 0612972330). De werkgroep Duurzaamheid wil graag weten hoeveel animo er is voor collectieve inkoop van zonnepanelen. In de Nijsbeetster van januari a.s. komen we erop terug. Dan melden we ook de stand van zaken rond de energiecoöperatie. Blijf de Nijsbeetster en de website van Plaatselijk Belang in de gaten houden! Voor meer informatie ook: www.netwerkduurzamedorpen.nl

Zoeken

Wie is online?

We hebben 461 gasten en geen leden online

Nieuwsflits

Zomaar een foto.