Afdrukken
Hits: 7487

 


tn Speeltuin-2 2013-03-09 062
    
Foto Frans Staats.

PB leden komen langs voor dorpsspiegel.
Deze week komen leden van plaatselijk belang bij u aan de deur voor het overhandigen van de dorpsspiegel. Via de gemeente is er een lijst samengesteld met de deelnemers die hiervoor geselecteerd zijn. Dit is een afspiegeling van de bevolkingssamenstelling.
Ook deze keer hopen we op uw medewerking om hier een succes van te maken. Hieronder volgt een korte beschrijving van het dorpenbeleid en de bedoeling van de dorpsspiegels.

 

Wat is de dorpsspiegel?

In 2001 is het dorpenbeleid ontwikkeld om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en waar nodig te versterken. De eerste stap van het dorpenbeleid is de dorpsspiegel. De dorpsspiegel is gericht op het verzamelen van informatie over hoe u, als inwoner, de leefomgeving ervaart. De dorpsspiegels worden iedere vier jaar herhaald.

Met de informatie kunnen de gemeente en Plaatselijk Belang verder werken aan het verbeteren van uw leefomgeving. Zo kan de gemeente de informatie gebruiken om haar dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften in de dorpen. Ook kan Plaatselijk Belang de informatie gebruiken om in overleg met dorpsbewoners maatregelen voor het dorp te formuleren.

 

Inwoners van alle dorpen hebben enthousiast aan de vorige dorpsspiegel meegewerkt. Van de mensen die toen een vragenlijst hebben gekregen, heeft maar liefst 70% deze ingevuld. Dit heeft ons veel waardevolle informatie opgeleverd. De resultaten van de voortgaande dorpsspiegels zijn nog steeds te lezen op www.dorpsspiegels.nl.

 

Hoe doe ik mee?

Indien u in aanmerking komt!
Om de vierde ronde van het dorpenbeleid weer tot een succes te maken, is uw medewerking nodig. U als dorpsbewoner weet immers het beste wat er speelt en wat belangrijk is voor het dorp! Wij vragen u dan de daarvoor de vragenlijst in te vullen. Dit zal ongeveer 20 minuten duren.

 

Ingevuld, en dan…?

Om u een beeld te geven van wat er met de ingevulde vragenlijst gebeurt, staat hieronder een globale planning van het vervolg van de dorpsspiegel:

Activiteit

Planning

Verspreiden 3150 vragenlijsten (in gemeente   Opsterland)

November 2013

Verwerken vragenlijsten

December 2013

Basisanalyse opstellen

Januari 2014

Basisanalyse overhandigen aan Plaatselijke   Belangen

+ op gemeentelijke website plaatsen

Januari 2014

Basisanalyse bespreken met Plaatselijke Belangen

Februari/ maart 2014

Eventueel verzamelen van aanvullende informatie

Maart/ april 2014

Resultaten dorpsspiegel op website plaatsen

April/mei 2014