Afdrukken

Nieuwe ontheffing voor Polderhoofdkanaal
De Staatsecretaris van Economische Zaken heeft ten behoeve van de heropening van het Polderhoofdkanaal een nieuwe ontheffing verleend.
Positief signaal
De gemeente Opsterland voert de regie over het project en is ingenomen met het besluit. Wethouder Rob Jonkman; “De staatssecretaris geeft hiermee het signaal af vertrouwen te hebben in het project en de onderbouwing daarvan. Ook richting de projectpartners, dorpen en ondernemers gaat hier een positief signaal vanuit”.

Uitspraak Raad van State
Op dit moment loopt er een juridische procedure tegen een eerder verleende en vernietigde ontheffing. Opsterland wacht hierover de uitspraak van de Raad van State eerst af voordat de schop in de grond gaat.

Bron : Gemeente Opsterland