Afdrukken

Project “Oude paden nieuwe wegen”.

Na ruim drie jaar hiermee bezig te zijn geweest komt er nu eindelijk schot in om een wandelpad rondom Nij Beets te realiseren inclusief hekoverstappen, klaphekjes en daar waar nodig is markeringen. Het projectplan is ingeleverd bij de provincie voor een zogenaamde pMJP-subsidie.
Het Platform vergadert aan het eind van het jaar. Zij geven advies richting de provincie. Het Projectbureau gaat er van uit dat het Platform een positief advies zal geven. Daarnaast moet B&W van Gemeente Opsterland ook nog een officieel akkoord geven.

Pas aan het eind van het jaar is er duidelijkheid over de financiering van dit project. Wanneer dit positief verloopt en daar gaan we van uit kan er begonnen worden met de realisatie van dit pad. Dit is op zijn vroegst in het voorjaar van 2013.

Beschrijving wandelroute:

Wandelroute rondom Nij Beets.

De ruim 12,5 kilometer lange wandelroute neemt de wandelaar mee door het fraaie landschap, langs het stelsel van vaarten ten westen van Nij Beets. De route loopt voor een deel over bestaande openbare wegen en via eigendommen van Wetterskip Fryslân en Staatsbosbeheer. Binnen het project Oude Paden – Nieuwe Wegen is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en de mogelijkheid om gebruik te maken van deze eigendommen. Uit onderzoek is gebleken dat beide organisaties toestemming verlenen.

De rondwandeling heeft twee startpunten, één bij Openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets en de tweede bij het Sudergemaal aan De Ripen. Op dit punt sluit de route aan bij de wandel- en fietsroute Domela’s Paad. Vanaf It Damshûs voert de route langs het Polderhoofdkanaal en de Nieuwe Vaart richting Ulesprong. Vanaf daar ga je via de polderdijk richting De Ripen en de Domela Nieuwenhuisweg. Via de Geawei loopt de wandelaar terug naar Nij Beets.

Onderweg kan de wandelaar bij Café de Brêge en Restaurant Pier’s Hiem uitrusten met een kop koffie. Overnachten kan bij Bed en Breakfast Boerien & Boerel , Zorgboerderij 't Boerehiem  (Kanaalwei sud 12 ) en minicamping Samsara Nij Beets.

Padencommissie Nij Beets
Jan Machiela
Dethmer Wynia
Gerrit Andela

Sfeer impressie!


   Langs de Nieuwe Vaart richting Ulesprong.


Ter hoogte van Ulesprong.

 


       Richting polderdijk van Staatsbosbeheer.


  Polderdijk Staatsbosbeheer , zicht  richting Sudergemaal.