Afdrukken

Links

Hier zijn intresante links naar andere (dorp) site's of site's die betrekking hebben op ons dorp. Klik op de naam om de website te openen. De website opent in een nieuw scherm.


Gemeente , Omrin en Polderhoofdkanaal info.

Gemeente Opsterland

Omrin afvalkalender

Informatie over het polderhoofdkanaal


Websites van de buurdorpen.

Boarnbergum en Kortehemmen

Akkrum en Nes

Plaatselijk Belang Beetsterzwaag - Olterterp 

Plaatselijk Belang de Tynje

Tynje online

Oldeboarn


Lokale sites.

It Damshûs

Beetsonline

Rispinge Nij Beets


 

Scholen, Peuterspeelzaal, Kerk.

OBS de Jasker

Kristlike Basisskoalle de Arke 

Peuterspeelzaal de Krielpykjes Timpaan

Doarpstsjerke Nij Beets


Kunst en cultuur.

Bertie Van Drenth keramiste

Gerard Dijkstra - bewerking van Kienhout

Jacqueline VerhoefZorg.

Huisartsenpraktijk de Hoek

Verloskundigenpraktijk De Nieuwkomer 

Fysiotherapie H R Pel

Acupunctuur- en Homeopatiepraktijk Friesland


Recreatie:
Camping , Theetuin, Bed & Breakfast , Zorgboerderijen, Wandelen - Fietsen.

Waterpark Nij Beets

Theetuin Halte Leppedijk.

Stichting Ulespong pontsje ( Domela's Paad ).

Zorgboerderij - appartementen 't Boerehiem

Zorgboerderij de Ripen

Zorgopvang Ans en Grietje

Zorg kwekerij De Blauwe Kamp


Sport

Zwembad de Blauwe Kamp

Blue Boys

Volleybal vereniging ODS

Tennisvereniging Nij Beets

Korfbal Vereniging Altijd Kwiek

Sloeproeivereniging "De Turftrapers".

IJsclub Eendracht

Avond4daagse Nij Beets en Gym.v. K en V.


Divers

Vereniging Midzomerfeest Nij Beets

Spelweek Nij Beets

Bond van Plattelandsvrouwen NU

Vrouwenvereniging "Passage".

ANBO