OrganisatieLogo KRIGEL

De dorpscoöperatie KRIGEL is lid van de Friese koepel `Us Kooperaasje`, welke op zijn beurt met KEI uit Drenthe en GREC uit Groningen de Coöperatie NLD vormt. Deze organisaties werken zonder winstoogmerk, waardoor er geld vrijkomt voor lokale initiatieven en concurrerende energieprijzen. Directies bepalen niet het beleid, maar de leden van de coöperaties!

 schema dorps cooperatie

Zoeken