Artikelindex


Toen en nu (deel1).

Een serie oude foto's en ansichtkaarten waren de aanleiding om deze plaatsen opnieuw te bezoeken en te fotograferen. Een opmerkelijke reportage, waarin de ontwikkeling van Nij Beets mooi te zien is.
Dit is de eerste serie foto's.

Het Tweede Polderhuis.
Het tweede Polderhuis (rechts) en de draaibrug over het Polderhoofdkanaal. In het tweede Polderhuis woonde de brugwachter. Het Buurthuis (het hedendaagse Trefpunt) werd gebouwd in 1937.
    
Foto plm. 1946.

De Canadese Tanks arriveerden op De Hoeke.
Zondag 15 april 1945 arriveerden de Canadezen in Nij Beets. Eindelijk, eindelijk werden de Nij Beetsters van de vijfjarige bezetting verlost. De landwachters werden verzameld in het postkantoor van Durk Hellinga aan de dorpsstraat, om vervolgens te worden afgevoerd naar een kamp in Hemrik. Alle onderduikers konden opgelucht adem halen.
Om 10.00 uur op 28 mei 1945 trok een Duitse colonne krijgsgevangenen lopend door ons dorp naar een kamp in Olterterp. De Canadezen hielden een oogje in het zeil. Vijf bange jaren waren voorbij.


     Foto april 1945.

Kruispunt Straatweg-Rjochte Swynswei.
Op deze foto ziet u de oude Straatweg, later Domel Nieuwenhuisweg, op De Hoeke. Aan weerskanten van de weg stonden iepen, die bij de reconstructie van de Straatweg werden vervangen door de huidige eiken.

De Domela Nieuwenhuisweg richting Aldeboarn.
Dit plaatje van de oude Straatweg is geschoten ter hoogte van de huidige Domela Nieuwenhuisweg 54 t/m 57. Vaag in de verte ziet u de woning van de bovenmeester. De oude O.L. school is net niet zichtbaar. De Straatweg werd omzoomd door iepen.
Rechts ziet u de Nije Leppedyksterfeart, die in de volksmond Beetster Feart werd genoemd. De opfeart (voor de afvoer van turf), mondde uit in het Polderhoofdkanaal bij de huidige Hoofdbrug.
In 1927 werd deze Beetster Feart gedempt. De opfeart liep langs de Straatweg richting Aldeboarn tot de scherpe bocht in deze waterkering.
Voor en tijdens de WOII werd de Straatweg tot op het zand uitgegraven en verstevigd met zand uit Boornbergum en Beetsterzwaag.
(Bron: Kerst Huisman, Slits en Roggegrip)

Een blik op de Prikkewei
Heel vroeger namen de boeren van de hoger gelegen zandgronden in de zomer prikken/takken mee om de kuilen te dichten en de weg te verstevigen. De Prikkewei was eeuwenlang een belangrijke verbindingsweg door de uitgestrekte Beetster Hooilanden. Rechts de fraaie woning van klompenmaker De Groot.

Stoomgemaal "De Boorne".
Foto van stoomgemaal "De Boorne", gebouwd in 1915; afgebroken in 1925. Voor het gemaal staat de machinistenwoning. De afwatering op het Ald Djip was slecht, waardoor de landerijen van de boeren overstroomden i.p.v. drooggemalen. De locatie in de polder was niet goed. Het stoomgemaal werd vervangen door het Sudergemaal. 
     Foto, 1917.

De Zuidersluis (Skouwstrasluis).
Ten gevolge van de watersnood in 1892 werden nieuwe polderdijken aangelegd in de Groote Veenpolder van Opsterland en Smallingerland. Op de Veenhoop en bij de Nieuwe Vaart (Nije Feart) in Beets worden in 1893 resp. de Noorder- en Zuidersluis gebouwd. In 1894 werd Klaas S. Schouwstra de sluiswachter van de Suderslus. De familie Schouwstra bleef gedurende 60-70 jaar trouw aan de "Schouwstrasluis".

Het Tolhuis aan de Straatweg (Tolhekbuurt).
De locatie van dit tolhuis was op de splitsing van de Tolhekbuurt met de Dykfinne. In augustus 1865 werd dit tolhuis opgeleverd. Tot eerste tolgaarder werd Haaije Posthuma van der Helm benoemd.
In 1935 werd het oude tolhuis afgebroken. Op deze locatie staat nu de woning 't Hoekje. Op de foto voor dit Tolhuis staat de Noodslachtplaats van Catrinus Brander.

Verbetering van de oude Straatweg.
In de crisisjaren voor WOII en tijdens de oorlogsjaren werd de oude klinkerweg op de schop genomen. De weg werd geheel uitgegraven tot de zandlaag en vervolgens opgevuld met 'waldsan' uit Boornbergum en Beetsterzwaag. De firma Boltje uit Heerenveen was de aannemer. De werklieden overnachtten ook regematig in Cafe De Hoek van Aldert Huisman. Dit plaatje is geschoten in de scherpe bocht van de Tolhekbuurt.

Kruispunt Straatweg-Rjochte Swynswei.
Op deze foto ziet u de oude Straatweg (later Domela Nieuwenhuisweg) op de Hoeke.
Aan weerskanten van de weg stonden iepen, die bij de reconstructie van de Straatweg (voor en tijdens de oorlogsjaren) werden vervangen door
de huidige eiken.

De Adelskerk in Oud Beets.
De Adelskerk werd in opdracht van de adellijke families uit Beetsterzwaag gebouwd. In 1889 vond de feestelijke opening onder grote belangstelling plaats.
Dominee v.d. Brugghen probeerde de arme turfmakersbevolking uit de Beetster Veenpolder over te halen deze fraaie kerk zondags te bezoeken. Dit lukte niet!

Twee turfmakershuisjes van Gieters (Giethoorn) model aan de Ald Prikwei (aan de Geawei) locatie tuin familie de Vries. 

 
     Foto, plm. 1910.

Zoeken

Wie is online?

We hebben 156 gasten en geen leden online

Zomaar een foto.