Artikelindex

SPORTCOMPLEX “DE BLAUWE KAMP”.

Kaart De Blauwe Kamp
    
Aanzichtkaart van de 'Blauwe Kamp'.

In 1952 kocht de gemeente Opsterland een kavel van wed. S.M. Douma aan de ‘Blauwe Kampwei’ voor de aanleg van nieuwe sportvelden. Pas in 1956 startte men met de aanleg van de speelvelden, die twee jaar later in gebruik werden genomen.

Voor de financiering van het gehele complex werd de zgn. SMZ-actie ten bate van Sport, Muziekkorps Cornelia, Zwembad gehouden, die uit een landelijke loterij en bazaar bestond.

De hoofdprijs was een nieuwe Ford Anglia , die tijdens de verkoop van de loten op de vrachtauto van transportbedrijf Koopmans van dorp naar dorp werd meegenomen.

De rebus met de oplossing “HEEL HET LAND HELPT NIJ BEETS UIT DE BRAND” verscheen in vijf landelijke omroepbladen. De hoofdprijs werd gewonnen door een familie uit Avenhorn in Noord-Holland.

De opbrengst van deze actie was ƒ 26.000,00.

De nieuwe kleedboxen en de sportkantine werden in 1959 feestelijk geopend.

Oude kantine 1971
     1971 Hedzerd (links) en Aukje Veenstra(midden achter) vieren hun 12½-jarig bestaan als kantinebeheerders .

In 1978 werd de oude kleine kantine, die jarenlang werd beheerd door de familie Veenstra van de Blauwe Kampwei, volledig verbouwd . De kleedgelegenheid bestond nu uit vier kleedruimtes met douchegelegenheid. In het voorste gedeelte was plaats voor een bestuurskamer, een keuken, een hal en twee toiletgroepen.

In de grote ruimte werd een lange bar geplaatst, een stamtafel en vele kleine tafels en stoelen.

De Nederlandse Heide Maatschappij (NHM) breidde in 1983 het sportcomplex flink uit met een tweede speelveld voor de voetballers; een speel- en oefenveld voor de korfballers en een nieuwe gravelbaan voor de pas opgerichte tennisvereniging.

De nieuwe sportvelden werden aangelegd op zeer laag gelegen (drassige) weilanden.

Nieuwe kantine 1980
     Sportkantine 'De Blauwe Kamp', geopend 06-09-1980.

Voor de aanleg van de nieuwe sportaccommodatie werden toen tientallen vrachtwagens met zand aangevoerd uit de zandwinningput.

Op 21 augustus 1985 opende wethouder van der Harst van de gemeente Opsterland het nieuwe sportcomplex ‘De Blauwe Kamp’.

Vijf Beetster sportverenigingen konden nu hun sport beoefenen aan de Blauwe Kampwei, want ook de schietvereniging oefende in de nieuwe sportkantine.

Zoeken