Artikelindex

 


DE JASKER.

Openbare basisschool De Jasker werd op 20 juni 1969 geopend.

De oude O.L.-school aan de D.N.-weg werd in 1974 afgebroken.

Voor de gymlessen en andere verenigingen werd in 1970 een nieuwe gymzaal aan de Gietersewei gebouwd.

 De gymzaal
     De gymzaal als 'scheiding' tussen de beide basis scholen.

De Jasker kreeg landelijke bekendheid als experimentele basisschool (start na de zomervakantie van 1979-1993). Samen met de Schooladviesdienst in Beetsterzwaag bedachten zij het Open Schoolmodel, waarin per half jaar alle leerlingen de mogelijkheid kregen om door te stromen (vooral van groep 2 naar 3).

Achterliggende gedachte: “Wie goed is mag doorstromen”.

De werklessen in groep 2 omvatten toen de volgende hoeken:

lees-, teken-, knutsel-, reken-, puzzel-, bouw-. verf-. schrijf- en poppenhoek.

De achtjarige basisschool werd ingedeeld in vier groepen n.l.

Groep 1: jongste kleuters, opvangklas (duur ongeveer 1 jaar),

Groep 2: naast de sociale ontwikkeling staan in deze groep de functieontwikkeling en de aanvankelijke processen (lezen/spelling, rekenen en schrijven) centraal (duur ongeveer 2 jaar).

Groep 3: de sociale vorming van het meer op de buitenwereld gerichte “lagere schoolkind” staat hier centraal (duur ongeveer 4 jaar).

Groep 4: d.m.v. projecten oriënteerde deze groep zich op de “grotere” wereld (duur 1 jaar).

De Jasker stond model voor alle andere scholen in de gemeente Opsterland.

Andries de Blaauw (directeur) en Geartsje de Beer (adjunct) en uiteraard het team waren warm voorstander van deze vernieuwing.

Verbouwingen:

1973: Bouw van een extra lokaal verbonden met een gang.

1987: Uitbreiding met een groepslokaal voor de kleuters,

2009: Vergroten van de school met een dakopbouw.

De Jasker  De Jasker zijde van de DN weg
     Ingang en schoolplein van de Jasker.                                                         De Jasker gezien vanf de Domela Nieuwenhuisweg.

Zoeken