START VERVENINGEN IN DE GROOTE VEENPOLDER VAN OPSTERLAND EN SMALLINGERLAND.

Op 13 april 1863 startte de officiële vervening in deze polder. Jonkheer Jan A. Lycklama á Nijeholt, burgemeester van Opsterland, zette toen op verzoek van de verveners Cornelis en Tjibbe Koopmans uit Beetsterzwaag de eerste spade in de bovengrond van het “Burgemeestersveen”.

Een verslaggever van de Leeuwarder Courant schreef:
“De nationale driekleur wapperde in het veld, gepaste toespraken werden gehouden en later werd, ten huize van mejufvrouw de weduwe Bouma, logementhoudersche alhier (Beetsterzwaag), alwaar door de heeren Koopmans, den heer burgemeester en een aantal andere uitgenoodigden eenige ververschingen werden aangeboden, het begonnen verveeningswerk, in zijne gevolgen enz., in het breede besproken.”

Naar aanleiding van deze vervening ontstond een nieuwe nederzetting, Nieuw Beets.

Op de foto van 1925 is het overgebleven petgat met “Kreilen” (struikgewas) in het Burgemeestersveen nog zicht baar.

Het “Burgemeestersveen” lag aan de Tolhekbuurt, de Leppedijk en de Sydwalle (verlengde waterkering van de Dykfinne).

In de verte zie je de woonboerderij van het huidige bouwbedrijf Dijkstra.


Bronnen:

-“It Begjin, 125 jier Nij Beets, O.G. Dijkstra,
- “Opstand in de turf”, Kerst Huisman.
- Foto: archief It Damshûs, beetsonline.nl

Zoeken

Wie is online?

We hebben 246 gasten en geen leden online

Zomaar een foto.