Artikelindex


DE HERVORMDE SCHOOL.

Dominee Hoogenbrink van de hervormde gemeente vond in 1913, dat kinderen uit een christelijk gezin Christelijk onderwijs moesten kunnen volgen in eigen dorp. Christelijke kinderen gingen voor 1913 nog naar de openbare lagere school aan de Straatweg of naar de christelijke school in Beetsterzwaag. Op 2 september van datzelfde jaar vond de oprichtingsvergadering plaats onder voorzitterschap van dominee Hoogenbrink. Door WO I (1914-1918), waarbij ons land nauwelijks was betrokken, kwam dit onderwerp niet meer ter sprake.
In april 1918 werd medegedeeld, dat het bestuur van de Corneliastichting uit Beetsterzwaag “krachtige” steun wilde geven voor de Hervormde school aan de Prikkewei. Bovendien stelde ze grond beschikbaar, die in eigendom van deze stichting bleef.
Dankzij deze steun werden het nieuwe schoolgebouw en woonhuis voor de bovenmeester tegen een zeer lage rente gebouwd. In 1920 kon aannemer Kuindersma uit Joure het nieuwe gebouw opleveren.


     Hervormde school, foto ±1930.

De eerste personeelsleden waren hoofdmeester Koldijk, meester Stoffelsma en juffrouw Smeding. Een meevaller was, dat in 1920 minister de Visser wettelijk de financiering van het openbaar en bijzonder onderwijs gelijkstelde.
Toen twee jaar later de openbare school op De Veenhoop werd geopend vertrokken een aantal jeugdige Veenhopers van de Prikkeweischool.

In de beginjaren van de nieuwe school werd er dikwijls van leerkracht gewisseld. Meester Kleywegt (1935-1946) en juffrouw Hotzes (1930-1960) vormden hierop een uitzondering en bepaalden het gezicht van de school.

De schoolwoning werd in 1927 op het nieuwe elektriciteitsnet aangesloten. De petroleumlampen werden een jaar later in de school ook vervangen door elektrische.

In de oorlogsjaren (1940-1945) werd het erg moeilijk brandstof voor de school te bemachtigen. Ouders lieten hun kinderen niet in de kou staan (zitten) en stelden gratis brandstof beschikbaar. Hierdoor bleef de school voor sluiting gespaard.
Tijdens de oorlog werd de school ook niet door de Duitsers gevorderd om hun soldaten onderdak te verschaffen.

Ds. de Wilde van de Hervormde Kerk lanceerde in 1962 voor het eerst het idee van fusie tussen de Hervormde en Gereformeerde school aan de Domela Nieuwenhuisweg.
Na vele gezamenlijke vergaderingen werden deze fusieplannen in 1966 uitgevoerd.
Meester Geerling werd benoemd tot hoofdmeester van de nieuwe fusieschool aan de Domela Nieuwenhuisweg. De “Prikkeweischool” werd gesloten voor onderwijs.


    Hervornde school , foto ±1960. 

Zoeken

Wie is online?

We hebben 230 gasten en geen leden online

Zomaar een foto.