Artikelindex

DAMSHUS, EEN HALVE EEUW JONG!

In 2010 verscheen huis aan huis de jubileumkrant van It Damshus, 50 jaar, 1960-2010.

Bart Ledegang schreef hiervoor speciaal een jubileumboek en een speciale historische wandeling werd door het dorp georganiseerd met zeer fraaie panelen.

De Folkloredei en Boartersdei stonden in het teken van dit jubileum.

Het werd overigens een compleet feestjaar! Voorzitter Fokke Veenstra van de Stichting Freonen fan ’t Damshûs verwelkomde de 1000-ste Freondin op de Stoppeldei en voorzitter Pieter Nauta zag voor het eerst in het bestaan van het Damshûs en het Sudergemaal de 10.000-ste bezoekster de toegangshekken passeren.

NIEUWE ENTREEGEBOUW.

In 2010 kochten het museum en de Corneliastichting gezamenlijk het naastgelegen land voor uitbreiding. Het achterste gedeelte werd ingericht voor de nieuwe ijsbaan en voor akkers van de Stoppeldei. Bovendien kon de nieuwe ijsbaan in de zomer meteen worden gebruikt als feestterrein voor de tweejaarlijkse dorpsfeesten.

Op 5 maart 2012 zetten Ate Jeeninga en Ittsje Wolthers (zeer trouwe vrijwilligers) de “heistelling” in werking onder zeer grote belangstelling. In de natte veenbodem werden gaten geboord en volgegoten met cement. Loonbedrijf Lageveen legde de toegangsweg naar het nieuwe gebouw aan, terwijl een vaste groep vrijwilligers  het straatwerk (toegangsweg en parkeervakken) voor hun rekening namen. Het gehele project, dat door architect Brouwer uit Beetsterzwaag was ontworpen, kostte een half miljoen (financiële bijdrage van de provincie, de gemeente, culturele fondsen, de bank, het Damshûs, de Freonen en particulieren). Vrijwilligers droegen weer hun steentje bij door het gebouw van binnen en buiten te schilderen (opbrengst € 30.000,00). Het gebouw mocht geen storende factor zijn in het landelijke gebied, waardoor het schuine dak werd voorzien van sedum en andere grassoorten. Bouwbedrijf Mulder uit Nij Beets bouwde het zeer fraaie entreegebouw met zelfs vloerverwarming.

Het nieuwe entreegebouw kreeg een balie, museumcafé en museumwinkel.

Op zaterdag, 6 april 2013 opende de Friese gedeputeerde Jannewietske de Vries het zeer fraaie entreegebouw.

Nieuwe entree gebouw
     Het nieuwe entreegebouw nog in aanbouw.

READE LOPER.

Het Opsterlands iepenloftspul koos in 2013 het museumterrein als decor voor hun jaarlijkse openluchtspel. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Nij Beets schreven Bouke Oldenhof en Sikke Marinus een nieuw stuk, waarin de vrouwen van het veen centraal stonden. Met veel genoegen bracht regisseur Jan Smit en zijn crew acht avonden lang voor volle tribunes een indrukwekkend schouwspel voor het voetlicht.

Binnen de museumwereld oogst het dynamische en openlucht LAAGVEENDERIJMUSEUM ’T DAMSHûS en het SUDERGEMAAL veel bewondering, omdat het geregistreerde museum volledig op vrijwilligers draait.

Het draagvlak binnen de Beetster gemeenschap en daarbuiten is groot.

Voor de toekomst verwacht het museum nog meer bezoekers na de heropening van het Polderhoofdkanaal.

 

<<=Terug naar overzicht canon.

Zoeken

Wie is online?

We hebben 20 gasten en geen leden online

Zomaar een foto.