Artikelindex

BOLLEJEIJEN.

Een reünie had Nij Beets niet tijdens Simmer 2000 t.g.v. de eeuwwisseling.

Bij het museum herleefde op zaterdag, 8 juli wel het “bollejeijen”; de opstand van turfmakers tegen de veenbazen met als hoogtepunt een toespraak van Us Ferlosser, Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Vrijwilligers van It Damshûs en de plaatselijke toneelvereniging Kliuwend Omheech brachten een half uur durend openluchtspel ten tonele.

De bolle is los, heette het toen, als de turfmakers massaal staakten. Dit spektakelstuk trok vele belangstellenden.

HOUTEN HIMELTSJE.

Het houten polderkerkje, dat ooit in 1891 aan de Prikkewei werd gebouwd zou als replica op het museumterrein herrijzen. De bouwkosten bedroegen destijds ƒ 1300,00; nu is er

ƒ 60.000,00 nodig om het hulpkerkje te herbouwen. De 730 Freonen fan ’t Damshûs stonden destijds garant voor deze kosten. Architect Johannes Brouwer uit Grou maakte de bouwtekeningen, waarmee leerlingen van de Friese Poort uit Drachten in 2000 aan de slag gingen. Een jaar later was het dak al dicht. Vervolgens stagneerde de bouw. Een aantal vrijwilligers van het museum (timmerlieden en schilders) maakten het leerwerkproject van de Friese Poort af. Hospes Zinkwerken uit Nij Beets schonk het zinkwerk voor het kerkje.

Het kerkje in de Beetster Polder kreeg in 1891 naamsbekendheid om de zgn. snertpreken van dominee Guilliame Anne v.d. Brugghen, die destijds ook het initiatief nam tot de bouw van dit kerkje.

Op zaterdag, 3 mei 2003 opende een nazaat van dominee v.d. Brugghen in aanwezigheid van familieleden van v.d. Brugghen, Jonkheer Joan van der Brugghen het hulpkerkje met de toepasselijke naam It Houten Himeltsje.

Het museumkoor De Baggelbaksjongers zorgden voor de muzikale noot.

It Houten Himeltsje is uitermate geschikt gebleken voor zondagmiddagconcerten.

“Muziek uit de tijd van de turfwinning in Nij Beets” heette het eerste concert met fluitiste Anna Andela en pianist Remko Wolthers uit Nij Beets.

Het houten Himeltsje
    De bouw van het Houten Himeltsje.

BAGGELBAKSJONGERS.

De Baggelbaksjongers is het koor van het museum. Tijdens Simmer 2000 organiseerde het museum de openluchtvoorstelling “BOLLEJEIJEN, waarin o.a. het Mariannelied, een socialistisch strijdlied ten gehore werd gebracht. Twee jaar later (2002) werd het museumkoor (dertig leden) opgericht, dat onder leiding stond van dirigent en accordeonist Willem Zijlstra uit Beetsterzwaag. De zanggroep treedt op in authentieke veenarbeiderkleding van rond 1900.

Hun repertoire bestaat grotendeels uit liedjes, waarin het leven en werken in de turf wordt bezongen. Daarnaast zingt men socialistische strijdliederen en liedjes van revueschrijver Tiemen v.d. Vee. Regelmatig treden de Baggelbaksjongers ook op binnen en buiten de provicie.

AMERIKAANSE MOLEN.

Een in 1920 gebouwde windmolen, die veertig jaar trouwe dienst heeft gedaan in de Hege Warren, begon in mei 2002 een nieuw leven. Deze markante molen stond vroeger naast restaurant Ie Sicht. Volledig opgeknapt en geheel computergestuurd regelt deze Amerikaanse windmotor (aan fietspad de Veenhoop-Smalle Ee) de waterhuishouding in de petgaten van de Veenhoop. De herstelkosten (en tevens onderhoudskosten) kwamen voor rekening van It Fryske Gea, de gemeente Smallingerland en de Provincie. Laagveenmuseum It Damshûs heeft de molen uiteindelijk in bezit gekregen.

Zoeken

Wie is online?

We hebben 46 gasten en geen leden online

Zomaar een foto.