Artikelindex

FREONEN FAN ’T DAMSHUS.

In dit bewogen jaar werd in oktober 1991 de Stichting “Freonen fan ’t Damshûs” opgericht.

De oprichters waren Anneke de Wagt, Jantje Koopmans, Arjen Dijkstra, Lieuwe Lageveen, Hendrik Hoekstra en Fokke Veenstra. Na een jaar telde de Stichting al 320 leden, die meteen al een bijdrage van ƒ 2750,00 aan het museum schonken. De respons was dus overweldigend.

Het aantal donateurs telt momenteel (2014) 1060, zodat de animo voor het openluchtmuseum nog steeds overweldigend is.

Ieder jaar organiseerde (sinds 1995) de Stichting een kalenderactie met oude foto’s van het nog jonge veendorp. Voor veel inwoners is dit een collectersitem.

BEZOEKERSCENTRUM,

Een jaar later (1992) startte het museum met de bouw van een nieuw bezoekerscentrum.

Om aan financiële middelen te komen werd er onder de donateurs van de Freonen een grote actie met renteloze leningen georganiseerd. Een bedrag van ƒ 50.000,00 werd met deze actie bereikt. De provincie en de gemeente Opsterland stonden garant voor eenzelfde bedrag.

Bouwbedrijf Poelstra uit Nij Beets bouwde een houten turfschuur, ontworpen door architect Brouwer uit Grou. De grote draagbalken werden gezaagd door houtzagerij Schilstra in Akkrum. Het houten gebouw werd van drie toiletgroepen voorzien (geschonken door de Corneliastichting). Rietdekkers legden eerst riet op het dak, dat vervolgens werd afgedekt met pannen.

Nadat in de wintermaanden het gebouw werd betimmerd en een tentoonstelling en een maquette werden gemaakt, opende Commissaris van de Koningin Hans Wiegel het nieuwe bezoekerscentrum in juni 1993 door de nieuwe lawei te hijsen.

Het nieuwe ontvangstgebouw was een enorme aanwinst voor het museum.

De skuke in aanbouw 1992
    De bouw van het bezoekerscentrum (Stûke), 1992.

BOKHELLING.

Een nieuwe bezienswaardigheid voor het museum werd in juni 1995 in gebruik gesteld door de 87-jarige heer M. Busstra senior uit Luinjeberd.

Turfbokken (platbodems) vervoerden de turven uit de turflanden over ondiepe vaarten (zgn. opfearten) naar de skûtsjes, die op hun vracht lagen te wachten in het Polderhoofdkanaal. Deze turfbokken werden in de wintermaanden gerepareerd op een bokhelling. Ons dorp kende zelfs twee hellingbazen, die de turfbokken verhuurden aan de veenbazen.

Bouw- en aannemingsbedrijf Busstra uit Luinjeberd bood het museum een splinternieuwe bokhelling aan. Generaties lang maakte dit bedrijf in Luinjeberd nieuwe turfbokken in een bokschuur en repareerde ze op een helling. Bovendien heeft Busstra het museum in het verleden al twee turfbokken geschonken met de initialen MB in de voorplecht.

Hr Bustra opent de bokhelling 1995
     Hr. Bustra doet de openingshandeling van de nieuwe bokhelling, 1995.

Zoeken

Wie is online?

We hebben 51 gasten en geen leden online

Zomaar een foto.