Artikelindex

 


Met name de middenstand vestigde zich in het verleden aan de Doarpsstrjitte.
Hieronder een overzicht:

 

  Adres:

Naam:

(Winkel)-bedrijf:

Doarpsstrjitte   4

Thijs   Swart,

Later   Piet de Jong

Melkventer

Doarpsstrjitte   10

Brugwachterswoning,

Haike   v.d. Werf

Thomas   Hoekstra,

 

Rabobank,

Aepos

 

Bouwde   B.M.-‘ers

Electra   en radio centrale (distributie), elctricien

Doarpsstritte   11

Johannes,   Jelmer en Han Hoekstra

Bakker

Doarpsstrjitte   12

Fam.   de Groot

Schoenmaker

Doarpsstrjitte   13

Bauke   Minkes, Geert de Jong, fam. Tolsma

Kruidenierswaren

Spar-supermarkt.

Doarpsstrjitte   14

Jan   Linstra

Wolter   Dam

Lourens   v.d. Akker

Timmerbedrijf

Fourage

Fourage

Doarpsstrjitte   15

Sietze   Meijer

Evert   Vaartjes

Schilder

Drogisterij   en snoep

Doarpsstrjitte   16

Jac.   Slot

Schildersbedrijf

 

Doarpsstrjitte   17

Willem   v.d. Heide

Renze   de Jong

Bakker

Bakker

Doarpsstrjitte   18

Wolter   Dam

Germ   de Groot

Fourage

Touwwinkel   en klompen etc.

Doarpsstrjitte   19

Sjoerd   v.d. Meer

Ruisendaal

Bakker

Tijdschriften

Doarpsstrjitte   21

Brucht   Westra

Doekle   Rollema

Thomas   Hoekstra

Timmerbedrijf

Coöp.Boerenleenbank

Electra

Doarpsstrjitte   23

Tj.   Westerterp

Jan   Slange

Broer   de Boer

Fokke   de Roos

Slagerij

Idem

Idem

Idem

Doarpsstrjitte   24

Durk   Hellinga,

Jan   Wagenaar sr.

Winkel   en postkantoor

Galanteriewinkel

Doarpsstrjitte   31

Hendrik   Dam

Fourage

Doarpsstrjitte   32

Adam   van Seijen

Gijs   Cozijnsen

Groentehandel

Winkel   van Sinkel

Doarpsstrjitte   33

Sietze   Wagenaar

Kledingwinkel   etc.

 

Doarpsstrjitte   38

Hendrik   v.d. Berg

Kapper   voor heren en dames

Uiteraard woonden in ons dorp nog veel meer middenstanders.
Uit een inventarisatie van het Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland van plm. 1928 blijkt de beroepssamenstelling in ons dorp, dat toen nog Beets heette, als volgt:

 

Arbeider

80x

Veehouder

72x

Veenarbeider

68x

Vervener

44x

Turfmaker

2x

Arb.baggelmachine

1x

Onderwijs

8x

Smederij

2x

Winkelier

6x

Bakker

6x

Koopman

4x

Fouragehandel

1x

Caféhouder

3x

Petroleumventer

1x

Rijwielhandel

2x

Slager

2x

Metselaar

1x

Schilder

2x

Timmerman

13x

Stucadoor

1x

Opzichter

1x

Opperman

1x

Botermaker

1x

Zuivelbewerker

1x

Polderopzichter

1x

Postbode

1x

Veldwachter

2x

Venter

3x

Brugwachter

1x

Evangelist

1x

Wegwerker

1x

 

 

 

 

 

Opmerkelijk is het hoge aantal veenarbeiders en verveners, terwijl de vervening en de turfhandel door de concurrentie van de steenkoolmijnen na 1920 snel terugliep. In de twintiger jaren van de vorige eeuw werd nog wel voor eigen gebruik turf gemaakt.
Waarschijnlijk was voornoemde beroepsgroep niet meer zo actief in de vervening.

Bron:
Algemeen Adresboek van Beets, 1928
Winkels in Nij Beets, plm. 1925 door Thiemen Huisman,
Opsomming bedrijven en bewoners in Nij Beets, Fedde Kooijker,
It Begjin, 125 jier Nij Beets, O.G. Dijkstra,
Damshûs, veenderijmuseum, O.G. Dijkstra,
Fotocollectie: Fokke Veenstra,
Met dank aan: Archief Gemeente Opsterland, Beetsterzwaag,
                       Tresoar, Leeuwarden.

< < Terug naar overzicht canon

Zoeken

Wie is online?

We hebben 58 gasten en geen leden online

Zomaar een foto.