Uitnodiging.

In de Nijsbeetster van februari 2018 staat een uitnodiging voor alle verenigingen / stichtingen en betrokkenen in Nij Beets om op woensdag 14 maart 2018 om 19.30 uur in It Trefpunt te vergaderen over:

-De toekomst van het dorpshuis

-Het vinden van bestuursleden en vrijwilligers

-Problemen waar jullie als vereniging tegen aanlopen

Vorig jaar hebben wij begin maart vergaderd over de toekomst van It Trefpunt met de gebruikers van It Trefpunt. Hier was een grote opkomst en van hieruit is een werkgroep serieus bezig geweest om te kijken naar mogelijkheden voor It Trefpunt. Ook was vanuit deze werkgroep iemand bereid om in het bestuur te gaan zitten. Helaas hebben Frans Schoutsen en Pieter Nauta niet meer mensen bereid gevonden om in het nieuwe bestuur zitting te nemen. (Het huidige tweemans bestuur houdt samen met de beheerders gelukkig It Trefpunt nog draaiende.)

In november 2017 is er een memo naar het college van B&W gegaan met de vraag of het mogelijk is om een extern persoon te benoemen om organisatorische en coördinerende taken voor dorpshuis It Trefpunt op zich te nemen. Het college heeft het beantwoorden van de memo uitgesteld om eerst ook te kijken of het voorstel over meer dorpen kan worden uitgespreid. Ook weten zij dat de problematiek rondom het vinden van bestuursleden niet alleen bij de dorpshuizen speelt.

Wij hopen op 14 maart samen te kijken naar de kansen voor een dorpshuis in Nij Beets voor nu en in de toekomst (evt. nieuwbouw /mfc) en op welke manier de verenigingen, stichtingen / betrokken inwoners hier in kunnen participeren.

Ook willen wij kijken tegen welke problemen de besturen in Nij Beets aanlopen en of wij samen hiervoor een oplossing kunnen vinden / bedenken.

En tot slot kunnen wij nadenken over het gezamenlijk organiseren van leuke activiteiten voor het dorp (vanuit It Trefpunt wellicht), waar de verenigingen/ en het dorp Nij Beets qua pr / uitstraling iets aan hebben, maar ook geld mee verdienen voor de verenigingen / het dorp Nij Beets.

Hieronder de vorderingen van het wc- / douchegebouwtje Oer it kanaal.

 tn DSC 1029

tn DSC 1033

Zoeken

Wie is online?

We hebben 58 gasten en geen leden online

Nieuwsflits

Zomaar een foto.