It Damshûstn logo it damsh s 927589206

 

 

 

 

LEZING 7 DECEMBER 2017 19.30 UUR TOEGANG 6 EURO

Titel lezing: De toekomst veenweidegebied is de natte landbouw.

SPREKER:

De lezing wordt verzorgd door de heer Drs. Jasper van Belle. Hij is landschapsecoloog en is als docent-onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Van Hall Larenstein te Leeuwarden.

WAAROVER GAAT HET:

Het veenweidegebied als ecosysteem wordt bedreigd. Door ontwatering oxideert het veen (zuurstof treedt toe) waardoor CO2 vrijkomt, het maaiveld daalt en verdergaande ontwatering nodig is voor de landbouw. Oplossing voor dit probleem ziet Van Belle in de natte landbouw (bv. riet, veenmosakkers, weides met lisdodden en misschien wel rijstteelt). Van Belle zal ingaan op deze zgn. ‘paludicultuur’, waarin met innovatieve technieken natte gronden beheerd kunnen worden en er kansen ontstaan voor natuurontwikkeling. Het levert mogelijkheden op voor terreinbeheerders, agrariërs en waterbeheerders. Kortom een lezing van belang voor onze toekomst. 

WANNEER: De lezing is op donderdag 7 december om 19:30 uur.

WAT KOST HET: Kosten: € 6,00 (inclusief koffie).

WAAR: Museum It Damshûs, Domela Nieuwenhuisweg 59 B, 9245 VC Nij Beets

 Jasper van Belle

Zoeken

Wie is online?

We hebben 80 gasten en geen leden online

Nieuwsflits

Zomaar een foto.